• YouTube KIQMOTOPIA
  • niconico
  • SoundCloud KIQMOTOPIA
  • Facebook KIQMOTOPIA
  • Twitter KIQMOTOPIA
  • Instagram KIQMOTOPIA

© 2019 by KIQMOTOPIA

Mga Nilalaman na Nabiling
Dapat kang sumang-ayon kung bumili ka ng anumang mga nilalaman sa KIQMOTOPIA
1. Hindi kailanman ibalik ang anumang mga nilalaman na binili mo sa ilalim ng anumang sitwasyon / dahilan.
2.KIQMOTOPIA ay may lahat ng Copyrights ng lahat ng mga paligsahan sa website (kabilang SNS).

Kaya hindi ka maaaring muling ibenta / ipamahagi muli para sa libre / gamitin para sa komersyal sa aming mga nilalaman nang walang pahintulot namin.

 


FreeDownload Агуулга
Ang lahat ng mga gawa ng website ay lisensyado sa ilalim ng Lisensya ng Lisensya ng Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

 


Pinagbabawal na Gawa
1.Monetization sa aming Mga Nilalaman.
2.Gamitin sa galit na salita o anumang bagay tungkol sa pag-aalala nito.
Kung masira mo ang termino ng paggamit (ang pahinang ito), dapat kaming maging handa na magdala ng isang kaso kung kinakailangan.

Kung gagamitin mo ito para sa komersyal na paggamit, mangyaring makipag-ugnay sa akin.