• YouTube KIQMOTOPIA
  • niconico
  • SoundCloud KIQMOTOPIA
  • Facebook KIQMOTOPIA
  • Twitter KIQMOTOPIA
  • Instagram KIQMOTOPIA

© 2019 by KIQMOTOPIA

Zakupiona zawartość
Musisz się zgodzić, jeśli kupisz jakąkolwiek zawartość na KIQMOTOPIA
1. Nigdy nie zwracaj treści zakupionych w jakiejkolwiek sytuacji / z jakiegokolwiek powodu.
2.KIQMOTOPIA posiada wszystkie prawa autorskie do wszystkich konkursów na stronie internetowej (w tym SNS).

Nie możesz więc odsprzedawać / rozpowszechniać za darmo w celach komercyjnych za pomocą naszej zawartości bez naszej zgody.

 

Zawartość FreeDownload
Wszystkie prace na stronie są objęte licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Akty zabronione
1. Monetyzacja za pomocą naszych treści.
2. Używanie z mową nienawiści lub czymkolwiek o tym dotyczyło.
Jeśli przerwiesz okres użytkowania (ta strona), musimy być gotowi wnieść sprawę w razie potrzeby.

Jeśli używasz go do celów komercyjnych, skontaktuj się ze mną.